GH – KH – PH – NO2 – NO3

De waterkwaliteit bij vissen dient optimaal te zijn. Dit betekent dat u moet proberen om een aantal waterwaarden goed in de gaten te blijven houden.

PH-waarde geeft de zuurtegraad van het water aan. (optimaal is deze vissen als de waarde tussen 7,0 en 8,5 ligt)

GH-waarde geeft de hardheid van het water aan. (Ideaal is een waarde tussen 8 en 12)

KH-waarde geeft de carbonaathardheid aan. De KH-waarde dient als stabilator voor de PH waarde. (Ideaal waarde ligt tussen 5 en 10)

NO2-waarde (Nitriet) dient zo laag mogelijk te zijn. Bij een waarde hoger dan 0,15 mg/liter komt men in de gevarenzone. Bij waarden hoger dan 0,50 mg/liter dient men direct minimaal 50% van het water te verversen).

NO3-waarde (Nitraat) dient niet hoger te zijn 50mg/liter) Meestal duiden hogere waarden op een te hoog visbestand of dat men teveel voert. Voeding matigen is dus het devies indien men te hoge nitraatwaarden blijft meten. Waterverversing zal de nitraatwaarden doen verlagen.

Ammoniak NH4 dient ook minimaal te zijn. Vooral bij pas opgestarte vijvers kan deze waarde tot problemen leiden. Een waarde tussen 0,2 en 0,5 kan al dodelijk zijn voor koi. Indien NH3 wordt gemeten, dient het water direct met minimaal 50% te worden ververst. Indien u een ammoniak vergiftiging constateert, dient u ook direct te stoppen met voeren van de vissen.

Titel

Ga naar de bovenkant